zenfactuur.be

Privacybeleid Cashaca/Zenfactuur

Cashaca Software CommV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze online facturatie en boekhouddiensten te kunnen uitvoeren. Cashaca Software CommV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Welke gegevens worden bijgehouden?

Cashaca Software CommV gebruikt de verzamelde gegevens als volgt:

Wanneer u zich aanmeldt registreert de software de ingevulde gegevens in onze beveiligde database. Deze gegevens worden gebruikt om u op een later moment toegang tot uw boekhouding bij Cashaca.be/Zenfactuur.be te geven. Indien u geen gebruik meer wilt maken van Cashaca.be/Zenfactuur.be kunt u ons dit via ons contactformulier of per e-mail doorgeven. Wij zullen dan uw gegevens definitief verwijderen.

Alle gegevens die u invoert tijdens uw gebruik van Cashaca.be/Zenfactuur.be zijn alleen beschikbaar voor u. Cashaca Software CommV zal deze gegevens nooit aanpassen, verwijderen of verkopen aan derden tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door de klant.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over ontwikkelingen aan Cashaca.be/Zenfactuur.be, u te informeren over BTW deadlines en om uw feedback te vragen. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u ons dit via het contactformulier of per e-mail laten weten.

U kan op eender welk moment vragen om al uw gegevens die verzameld werden tijdens uw gebruik van onze software te laten verwijderen via een eenvoudige email aan contact@cashaca.be

U kan op eender welk moment vragen om gegevens van derden, zoals klantengegevens, die u invoerde in onze software te laten verwijderen via een eenvoudige email aan contact@cashaca.be

Cashaca Software CommV volgt de Europese GDPR richtlijnen

Cashaca Software CommV verkoopt uw gegevens niet door

Cashaca Software CommV kan uw gegevens aan onze leverancier Ravissant Technologies EIRELI verstrekken welke instaat voor de programmatie van de software zonder uw voorafgaande toestemming om de optimale werking van de software te garanderen. Alle privacy bepalingen in dit document gelden zowel voor Cashaca Software CommV als Ravissant Technologies EIRELI.

Cashaca Software CommV zal uw gegevens niet aan overige derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Cashaca Software CommV behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Cashaca.be/Zenfactuur.be, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Cashaca Software CommV zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen per e-mail.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cashaca Software CommV gebruikt cookies om:

Bedrijven die cookies toevoegen aan uw browser bij het bezoeken van de website zijn: Cashaca Software CommV, www.google.com, www.mixpanel.com, www.stripe.com en www.tidio.com

U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van Cashaca.be/Zenfactuur.be wel negatief beïnvloed kunnen worden.


Samenwerking tussen Cashaca Software CommV en derde partijen

Cashaca Software CommV heeft een "Data processing agreement" (DPA) met alle derde partijen die instaan voor de goede werking van de Cashaca.be en Zenfactuur.be software.

Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Cashaca Software CommV kan haar Privacybeleid wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina.

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacybeleid van Cashaca Software CommV, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.