Privacybeleid ZenFactuur / Cashaca Software

Cashaca Software BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze online facturatie en boekhouddiensten te kunnen uitvoeren. Cashaca Software BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Welke gegevens worden bijgehouden?

Cashaca Software BV gebruikt de verzamelde gegevens als volgt:

Wanneer u zich aanmeldt registreert de software de ingevulde gegevens in onze beveiligde database. Deze gegevens worden gebruikt om u op een later moment toegang tot uw boekhouding bij Cashaca.be/Zenfactuur.be te geven. Indien u geen gebruik meer wilt maken van Cashaca.be/Zenfactuur.be kunt u ons dit via ons contactformulier of per e-mail doorgeven. Wij zullen dan uw gegevens definitief verwijderen.

Alle gegevens die u invoert tijdens uw gebruik van Cashaca.be/Zenfactuur.be zijn alleen beschikbaar voor u. Cashaca Software BV zal deze gegevens nooit aanpassen, verwijderen of verkopen aan derden tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door de klant.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over ontwikkelingen aan Cashaca.be/Zenfactuur.be, u te informeren over BTW deadlines en om uw feedback te vragen. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u ons dit via het contactformulier of per e-mail laten weten.

U kan op eender welk moment vragen om al uw gegevens die verzameld werden tijdens uw gebruik van onze software te laten verwijderen via een eenvoudige email aan [email protected]

U kan op eender welk moment vragen om gegevens van derden, zoals klantengegevens, die u invoerde in onze software te laten verwijderen via een eenvoudige email aan [email protected]


Cashaca Software BV volgt de Europese GDPR richtlijnen

 • Wij gebruiken de gepaste technologieën om datalekken te voorkomen. Zo vindt de communicatie tussen de computer van de eindgebruiker en de servers van Cashaca Software BV steeds plaats over een geëncrypteerde verbinding en worden wachtwoorden geëncrypteerd opgeslagen.
 • U kan persoonsgegevens laten wissen op eender welk moment
 • Bij een eventueel datalek melden wij dit binnen de 72 uur aan de privacycommissie.
 • Wij hebben een procedure om de technische maatregelen op regelmatige tijdstippen te testen en evalueren
 • In geval van een incident zullen wij gepast reageren door het lek te dichten, alle data van voor het incident terug op te roepen en aan onze klanten te tonen welke stappen wij hebben ondernomen om gelijkaardige incidenten te voorkomen


Cashaca Software BV verkoopt uw gegevens niet door

Cashaca Software BV zal uw gegevens niet aan overige derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Cashaca Software BV behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Cashaca.be/Zenfactuur.be, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Cashaca Software BV zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen per e-mail.


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cashaca Software BV gebruikt cookies om:

 • U te herkennen bij een volgend bezoek.
 • Informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten om deze zo te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers

Bedrijven die cookies toevoegen aan uw browser bij het bezoeken van de website zijn: Cashaca Software BV, www.google.com, www.mixpanel.com en www.stripe.com

U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van Cashaca.be/Zenfactuur.be wel negatief beïnvloed kunnen worden.


Samenwerking tussen Cashaca Software BV en derde partijen

Cashaca Software BV heeft een "Data processing agreement" (DPA) met alle derde partijen die instaan voor de goede werking van de Cashaca.be en Zenfactuur.be software.

 • De Cashaca Software BV software wordt gehost op servers die gehuurd worden bij www.heroku.com (een onderdeel van Salesforce). Deze servers bevinden zich fysiek in Ierland.
 • Cashaca Software BV houdt online zijn gegevens bij op vaste schrijven die gehuurd worden bij www.heroku.com en aws.amazon.com. Deze vaste schijven bevinden zich fysiek in Ierland.
 • Cashaca Software BV laat transactionele emails versturen via www.sendgrid.com, wwww.mailgun.com en postmarkapp.com
 • Cashaca Software BV verleent klantensupport via www.freshdesk.com
 • Cashaca Software BV analyseert hoe er gebruik wordt gemaakt van haar software via www.mixpanel.be en www.google.be en www.refiner.io

Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Cashaca Software BV kan haar Privacybeleid wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina.

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacybeleid van Cashaca Software BV, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.